Autostopem do Pekinu - Plecak Wspomnień

Autostopem do Pekinu - Plecak Wspomnień

Jak znaleźć tani bilet lotniczy? - poradnik

Jak znaleźć tani bilet lotniczy? - poradnik

Raport na temat bezpieczeństwa autostopu

Raport na temat bezpieczeństwa autostopu

Ile kosztowała mnie podróż przez Azję?

Ile kosztowała mnie podróż przez Azję?

Autostopem do Dubaju - Plecak Wspomnień

Autostopem do Dubaju - Plecak Wspomnień
co to jest geocaching

Co to jest geocaching i dlaczego warto się w to bawić?

     Co to jest geo­ca­ching? Na począ­tek zaj­mij­my się wytłu­ma­cze­niem nazwy, któ­rą czy­ta­my geo­ke­szing. Nie żaden geo­ke­czing, bo tu nie cho­dzi o łapa­nie (ang. catch) tyl­ko o skryt­kę (ang. cache). Nie ma to też nic wspól­ne­go z kaszą, więc nie geo­ka­szing. Spo­tka­łem się też już z nazwą geo­cze­king (pew­nie od “spraw­dza­nia” — ang. check — co jest w skryt­kach). Tym bar­dziej nie jest to też geo­co­aching, bo w tej dzie­dzi­nie nie ma coachów (jesz­cze).

Czy­taj dalej…Co to jest geo­ca­ching i dla­cze­go war­to się w to bawić?